Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PRESENT SIMPLE - BUDOWA

 

 

Present Simple - zdanie oznajmujące

Odmiana czasownika w Present Simple jest bardzo prosta. Do podstawowej formy czasownika (np. work) jedynie w 3 osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -s/-es.

liczba pojedyncza:

I work / kiss
ja pracuję / całuję

you work / kiss
ty pracujesz / całujesz

he/she/it works / kisses
on/ona/ono pracuje / całuje

liczba mnoga:

we work / kiss
my pracujemy / całujemy

you work / kiss
wy pracujecie / całujecie

they work / kiss
oni pracują / całują


 


Przetestuj siebie, klikając na:

ćwiczenia z budowy Present Simple.


 

Wiekszość czasowników w 3 osobie liczby pojedynczej otrzymuje końcówkę -s. Są jednak wyjątki:

- u czasowników kończących się na spółgłoskę i samogłoskę -y (np. reply, cry) likwidujemy samogłoskę -y i dołączamy końcówkę -ies, np. reply => replies, cry => cries;

- czasowniki kończące się na -s, -z, -ch, -sh lub -x otrzymują końcówkę -es, np. kiss => kisses, whizz => whizzes, catch => catches, wish => wishes, mix => mixes;

- inne: have => has, go => goes, do => does.

 

Gdy chcemy przełożyć na angielski polskie zdanie oznajmujące pozbawione zaimka osobowego "ja", "on", "my" itd. (bo zaimki takie w języku polskim używane są rzadko, w zasadzie tylko wtedy, gdy z różnych względów chcemy podkreślić wykonawcę czynności), wówczas zdanie angielskie budujemy identycznie jak pokazano wyżej, gdyż w angielszczyźnie obecność zaimka osobowego jest obowiązkowa:

pracuję / całuję
I work / kiss

pracuje / całuje
he/she works / kisses

pracujecie/ całujecie
you work / kiss

 

Present Simple - zdanie pytające

Zdania pytające tworzymy najczęściej poprzez zastosowanie operatora (czasownika) do (does w 3os. l.poj.) oraz użycie jedynie podstawowej formy czasownika.

Do / Does + podmiot + Infinitive

Infinitive - bezokolicznik, czyli podstawowa forma czasownika w języku angielskim.

Uwaga: szczególnie proszę zwrócić uwagę na 3 os. l.poj., gdzie pojawia się does + podstawowa forma czasownika (bez końcówki -s/-es, jaką dodaje się w zdaniu oznajmującym).

liczba pojedyncza:

Do I work / kiss?
Czy ja pracuję / całuję?

Do you work / kiss?
Czy ty pracujesz / całujesz?

Does he/she/it work / kiss?
Czy on/ona/ono pracuje / całuje?

liczba mnoga:

Do we work / kiss?
Czy my pracujemy / całujemy?

Do you work / kiss?
Czy wy pracujecie / całujecie?

Do they work / kiss?
Czy oni pracują / całują?


 


Przetestuj siebie, klikając na:

- ćwiczenia z pytań ogólnych,

- ćwiczenia z pytań o podmiot,

- ćwiczenia z pytań szczegółowych


 

Zdanie pytające tworzymy także przez zastosowanie inwersji jedynie przy czasownikach specjalnych, do których zaliczane są:

be być
have mieć
can móc
may móc
must musieć
ought powinno się
will życzyć sobie, chcieć
shall operator czasu przyszłego
need musieć
dare ośmielać się

A oto przykłady:

Can he write the letter?
Czy może on [w sensie: czy potrafi on] napisać ten list?

Can I write the letter?
Czy mogę [w sensie: czy potrafię] napisać ten list?

Are you there?
Czy jesteś tam?

Is she there?
Czy ona jest tam?

Need we go to the cinema?
Czy musimy iść do kina?

Need he go to the cinema?
Czy musi on iść do kina?

May I sit here?
Czy mogę [w sensie: czy wolno mi] tu usiąść?

May she sit here?
Czy może [w sensie: czy wolno jej] ona tu usiąść?

 

Gdy chcemy przełożyć na angielski używane na co dzień po polsku zdanie pytające bez partykuły "czy" i bez zaimka osobowego, wówczas zdanie angielskie budujemy identycznie jak pokazano wyżej:

Pracujesz / Całujesz?
Do you work / kiss?

Pracuje / całuje?
Does he/she work / kiss?

Pracujecie / całujecie?
Do you work / kiss?

 

Present Simple - zdanie przeczące

Tak samo jak w przypadku zdań pytających, tak i tu występują dwie możliwości. Pierwsza dotyczy zastosowania operatora do + przeczenia not, druga zaś dotyczy czasownika specjalnego + przeczenia not.

podmiot + do / does + not + Infinitive

Infinitive - bezokolicznik, czyli podstawowa forma czasownika w języku angielskim.

Uwaga: pamiętajmy, że w przypadku 3 os. l.poj. używamy does + forma podstawowa czasownika (bez końcówki -s/-es)!

liczba pojedyncza:

I don't [don't = do not] work hard.
Nie pracuję ciężko.

You don't work hard.
Ty nie pracujesz ciężko.

He doesn't [doesn't = does not] work hard.
On nie pracuje ciężko.

liczba mnoga:

We don't work hard.
My nie pracujemy ciężko.

You don't work hard.
Wy nie pracujecie ciężko.

They don't work hard.
Oni nie pracują ciężko.

 


Przetestuj siebie, klikając na

ćwiczenia z przeczenia w Present Simple.


 

Spójrzmy teraz na kilka przykładów czasowników specjalnych:

He cannot write the letter.
On nie może [w sensie: nie potrafi] napisać tego listu.

I cannot write the letter.
Ja nie mogę [w sensie: nie potrafię] napisać tego listu.

I am not here.
Nie jestem tutaj.

She is not here.
Nie ma jej tutaj.

We need not go to the cinema.
Nie musimy iść do kina.

He need not go to the cinema.
On nie musi iść do kina.

I may not sit here.
Nie mogę [w sensie: nie wolno mi] tu usiąść.

She may not sit here.
Ona nie może [w sensie: nie wolno jej] tu usiąść.

 

Gdy chcemy przełożyć na angielski polskie zdanie przeczące pozbawione zaimka osobowego "ja", "on", "my" itd. (bo zaimki takie w języku polskim używane są rzadko, w zasadzie tylko wtedy, gdy z różnych względów chcemy podkreślić wykonawcę czynności), wówczas zdanie angielskie budujemy identycznie jak pokazano wyżej, gdyż w angielszczyźnie obecność zaimka osobowego jest obowiązkowa:

nie pracuję / całuję
I don't work / kiss

nie pracuje / całuje
he/she doesn't work / kiss

nie pracują / całują
they don't work / kiss

 


Czy na pewno już wszystko wiesz o:

zastosowaniu Present Simple?

Kliknij!


 

Powrót do głównego menu Present Simple.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież