Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PRESENT SIMPLE a PRESENT CONTINUOUS - ĆWICZENIA

 

Ćwiczenia bazują na wiedzy z zakresu zastosowania Present Simple oraz zastosowania Present Continuous.

 

Uzupełnij odpowiednio zdania czasownikiem w Present Simple lub Present Continuous.

Przykład:

I .......... (to see) my dad every Sunday.
Odp.:see my dad every Sunday.

1.   Where's Andrew? He .......... (to do) his homework.

2.   She is not from London. I .......... (to think) she is from Warsaw.

3.   Can you stop talking? I .......... (to study) right now!

4.   Luke .......... (to play) the guitar in his band.

5.   My mum is in the garden. She .......... (to clean) the pool. She .......... (to love) cleaning it!

6.   Can you explain it again? I .......... (not to understand) that.

7.   Don't give him any meat! He .......... (to hate) it!

8.   Look! They .......... (to jump) into the water!

9.   I .......... (to think) you're crazy!

10. It always .......... (to rain) in England.

 


Sprawdź siebie jeżeli chodzi o tworzenie pytań o podmiot lub tworzenie pytań szczegółowych.

Inne ćwiczenia z czasu Present Simple:
- ogólna wiedza o budowie czasu Present Simple,
- tworzenie pytań ogólnych,
- tworzenie przeczenia,
- odmiana czasowników,
- tworzenie strony biernej.


 

Tu znajdziesz Odpowiedzi.

Powrót do głównego menu - Present Simple.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież