Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PRESENT SIMPLE - ĆWICZENIA - ODMIANA CZASOWNIKÓW

 

Ćwiczenia bazują na wiedzy z zakresu budowy czasu Present Simple.

 

Uzupełnij luki, wstawiając czasownik w odpowiedniej formie.

Przykład:

He .......... (to help) me with that.
Odp.: He helps me with that.

1.    I .......... (to go) to school and Mark .......... (to go) to work.

2.    My grandmother never .......... (to leave) her city.

3.    My mother .......... (to can) swim.

4.    Her parents .......... (to visit) us often.

5.    I usually .......... (to play) guitar.

6.    She always .......... (to tell) amazing stories.

7.    In this pub people usually .......... (to dance) a lot.

8.    Mark .......... (to travel) to Warsaw every Monday.

9.    This summer .......... (to be) very hot.

10.  My uncle .......... (to have) a big car.

11.  Susan always .......... (to get up) very early.

12.  I .......... (to be) 23 years old and you .......... (to be) 18.

 


Sprawdź siebie jeżeli chodzi o tworzenie pytań o podmiot lub tworzenie pytań szczegółowych.

Inne ćwiczenia z czasu Present Simple:
- ogólna wiedza o budowie czasu Present Simple,
- tworzenie pytań ogólnych,
- tworzenie przeczenia,
- różnice między Present Simple a Present Continuous,
- tworzenie strony biernej.


 

Tu znajdziesz Odpowiedzi.

Powrót do głównego menu - Present Simple.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież