Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PRESENT SIMPLE - ĆWICZENIA

 

Ćwiczenia bazują na wiedzy z zakresu budowy czasu Present Simple.

 

Uzupełnij luki, wstawiając czasownik w odpowiedniej formie.

Przykład:

He .......... (to play) violin.
Odp.: He plays violin.

1.    My brother .......... (to eat) eggs.

2.    Her grandmother .......... (to study) English everyday.

3.    I and my friends .......... (to drink) coffee.

4.    Our parents .......... (to like) sweets.

5.    She .......... (to watch) movies.

6.    It .......... (to rain) here a lot.

7.    Tony and Melisa .......... (to cook) on Tuesday.

8.    My son .......... (to wash) my car every weekend.

9.    Mary .......... (to read) fiction novels.

10.  My uncle .......... (to work) in an office.

 


Sprawdź siebie jeżeli chodzi o tworzenie pytań o podmiot lub tworzenie pytań szczegółowych.

Inne ćwiczenia z czasu Present Simple:
- tworzenie pytań ogólnych,
- tworzenie przeczenia,
- różnice między Present Simple a Present Continuous,
- odmiana czasowników w Present Simple,
- tworzenie strony biernej.


 

Tu znajdziesz Odpowiedzi.

Powrót do głównego menu - Present Simple.

 

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież