Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PRESENT PERFECT - BUDOWA ZDANIA

 

Present Perfect - zdanie oznajmujące

Odmiana czasownika w angielskim czasie Present Perfect sprowadza się do odmiany czasownika to have w czasie Present Simple z dodaniem właściwego czasownika w jego III formie (Past Participle).

podmiot + have / has + Past Participle

Past Participle - imiesłów przymiotnikowy bierny; tzw. III forma czasownika w języku angielskim. W przypadku czasowników regularnych Past Participle wygląda identycznie jak Past Simple. Istnieje jednak szereg czasowników nieregularnych, których formę Past Participle trzeba pamięciowo opanować.

liczba pojedyncza:

I have written / gone.
Ja napisałem / poszedłem.

You have written / gone.
Ty napisałeś / poszedłeś.

He/she/it has written / gone.
On/ona/ono napisał / poszedł.

liczba mnoga:

We have written / gone.
My napisaliśmy / poszliśmy.

You have written / gone.
Wy napisaliście / poszliście.

They have written / gone.
Oni napisali / poszli.

 


 Przetestuj siebie, klikając na:

ćwiczenia z budowy Present Perfect


 

Present Perfect - zdanie pytające

Zdania pytające tworzymy poprzez inwersję podmiotu z odmianą to have + użycie czasownika w III formie (Past Participle).

Have / Has + podmiot + Past Participle

Past Participle - imiesłów przymiotnikowy bierny; tzw. III forma czasownika w języku angielskim. W przypadku czasowników regularnych Past Participle wygląda identycznie jak Past Simple. Istnieje jednak szereg czasowników nieregularnych, których formę Past Participle trzeba pamięciowo opanować.

liczba pojedyncza:

Have I written / gone?
Czy ja napisałem / poszedłem?

Have you written / gone?
Czy napisałeś / poszedłeś?

Has he/she/it written / gone?
Czy on/ona/ono napisał / poszedł?

liczba mnoga:

Have we written / gone?
Czy my napisaliśmy / poszliśmy?

Have you written / gone?
Czy wy napisaliście / poszliście?

Have they written / gone?
Czy oni napisali / poszli?

 


 Przetestuj siebie, klikając na:

- ćwiczenia z pytań ogólnych,

- ćwiczenia z pytań o podmiot


 

Present Perfect - zdanie przeczące

Po odmianie czasownika to have dodajemy not + użycie czasownika w III formie (Past Participle).

podmiot + have / has + not + Past Participle

Past Participle - imiesłów przymiotnikowy bierny; tzw. III forma czasownika w języku angielskim. W przypadku czasowników regularnych Past Participle wygląda identycznie jak Past Simple. Istnieje jednak szereg czasowników nieregularnych, których formę Past Participle trzeba pamięciowo opanować.

liczba pojedyncza:

I have not written / gone.
Nie napisałem / poszedłem.

You have not written / gone.
Nie napisałeś / poszedłeś.

He/she/it has not written / gone.
On/ona/ono nie napisał / poszedł.

liczba mnoga:

We have not written / gone.
My nie napisaliśmy / poszliśmy.

You have not written / gone.
Wy nie napisaliście / poszliście.

They have not written / gone.
Oni nie napisali / poszli.

 


Przetestuj siebie, klikając na

ćwiczenia z przeczenia w Present Simple

 

Upewnij się, że opanowałeś już

zastosowanie czasu Present Perfect


 

Powrót do głównego menu Present Perfect.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież