Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PRESENT PERFECT - PRZECZENIA

 

Present Perfect - zdanie przeczące

Po odmianie operatora to have dodajemy przeczenie not + użycie czasownika w Past Participle (tzw. III forma). Poniżej przedstawiam schemat budowy zdania przeczącego w czasie Present Perfect.

podmiot + have / has + not + Past Participle

Past Participle - imiesłów przymiotnikowy bierny; tzw. III forma czasownika w języku angielskim. W przypadku czasowników regularnych Past Participle wygląda identycznie jak Past Simple. Istnieje jednak szereg czasowników nieregularnych, których formę Past Participle trzeba pamięciowo opanować.

liczba pojedyncza:

I have not written / gone.
Nie napisałem / poszedłem.

You have not written / gone.
Nie napisałeś / poszedłeś.

He/she/it has not written / gone.
On/ona/ono nie napisał / poszedł.

liczba mnoga:

We have not written / gone.
My nie napisaliśmy / poszliśmy.

You have not written / gone.
Wy nie napisaliście / poszliście.

They have not written / gone.
Oni nie napisali / poszli.


Upewnij się, że opanowałeś już zastosowanie czasu Present Perfect.

Powrót do głównego menu Present Perfect.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież