Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PRESENT PERFECT - PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

 

Wstęp
W języku angielskim pytania mogą dotyczyć podmiotu (tzw. pytania o podmiot; ang. subject questions) lub dopełnienia (pytania szczegółowe; ang. object questions). Spójrzmy na poniższe przykłady.

Pytania szczegółowe (o dopełnienie)
W pytaniach szczegółowych występuje (w zależności od tego, jaki czas analizujemy) czasownik posiłkowy (do) w odpowiedniej formie, co w poniższych przykładach zostało podkreślone.

You see Mark. Whom do you see?
Ty widzisz Marka. Kogo widzisz?

She calls her mum every Sunday. Whom does she call every Sunday?
Ona dzwoni do swojej mamy w każdą niedzielę. Do kogo ona dzwoni w każdą niedzielę?

She calls her mum every Sunday. When does she call her mum?
Ona dzwoni do swojej mamy w każdą niedzielę. Kiedy ona dzwoni do swojej mamy?

He sings a song. What does he sing?
On śpiewa piosenkę. Co on śpiewa?

Sarah lives in Warsaw. Where does she live?
Sara mieszka w Warszawie. Gdzie ona mieszka?

Pytania o podmiot
W pytaniach o podmiot nie pojawia się czasownik posiłkowy (do).

You see Mark. Who sees Mark?
Ty widzisz Marka. Kto widzi Marka?

He sings a song. Who sings a song?
On śpiewa piosenkę. Kto śpiewa piosenkę?

Sarah lives in Warsaw. Who lives in Warsaw?
Sara mieszka w Warszawie. Kto mieszka w Warszawie?

The snow is white. What is white?
Śnieg jest biały. Co jest białe?

 

Present Perfect - pytania szczegółowe

 

Generalnie pytania szczegółowe w czasie Present Perfect dotyczą czasu lub częstotliwości wykonywania jakiejś czynności w przeszłości. Na początku zdania umieszczamy wyrazy pytające oraz stosujemy inwersję podmiotu z operatorem to have w odpowiedniej formie. Oto kilka przykładów:

I have seen this movie seven times. How many times have you seen this movie?
Oglądałem (już) ten film siedem razy. Ile razy oglądałeś (już) ten film?

We have lived here for ten years. How long have you lived here?
Mieszkamy tu od dziesięciu lat. Jak długo mieszkacie tu?

 

Mając na uwadze powyższe zdanie, możemy też zadać pytanie o lokalizację. Proszę spojrzeć:

 

We have lived here for ten years. Where have you lived for ten years?
Mieszkamy tu od dziesięciu lat. Gdzie mieszkacie od dziesięciu lat?Powrót do głównego menu - Present Perfect.

 

Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

.


Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież