Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PRESENT PERFECT CONTINUOUS - ĆWICZENIA

 

Ćwiczenia bazują na wiedzy z zakresu budowy czasu Present Perfect Continuous.

 

Uzupełnij luki, wstawiając czasownik w odpowiedniej formie.

Przykład:

You are exhausted. You .......... (to work) in the office very hard.
Odp.: You have been working in the office very hard.

1.    Kate is so upset. She .......... (to cry).

2.    What .......... (you, to do)? Your clothes are so dirty!

3.    Tom .......... (to wait) for you for two hours.

4.    My sisters .......... (to read) the book all day.

5.    What a stench! Someone .......... (to smoke) here.

6.    Mark is breathless.  .......... (he, to run)?

7.    Somebody .......... (to cut) the grass all day.

8.    How long .......... (you, to learn) English?

9.    I .......... (to live) without internet for two months.

10.  Paula .......... (to write) her letter all night.

 

Tu znajdziesz Odpowiedzi.

Powrót do głównego menu - Present Perfect Continuous.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież