Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PRESENT CONTINUOUS - BUDOWA ZDANIA

 

Present Continuous - zdanie oznajmujące

Odmiana czasownika w angielskim czasie Present Continuous nie powinna sprawiać trudności. Jest to połączenie odmiany czasownika to be w czasie Present Simple + użycie czasownika w formie Present Participle (tj. końcówka -ing dodana do podstawowej formy czasownika).

podmiot + am/are/is + Present Participle

Present Participle - imiesłów przymiotnikowy czynny. W języku angielskim charakteryzuje się końcówką -ing.

liczba pojedyncza:

I am working / kissing.
Ja (teraz) pracuję, całuję.

You are working / kissing.
Ty (teraz) pracujesz, całujesz.

He/she/it is working / kissing.
On/ona/ono (teraz) pracuje, całuje.

liczba mnoga:

We are working / kissing.
My (teraz) pracujemy, całujemy.

You are working / kissing.
Wy (teraz) pracujecie, całujecie.

They are working / kissing.
Oni (teraz) pracują, całują.

 


Przetestuj siebie, klikając na

ćwiczenia z budowy Present Continuous


 

Present Continuous - zdania pytające

Zdania pytające tworzymy poprzez inwersję podmiotu z odmianą to be + użycie czasownika w formie Present Participle.

Am/Are/Is + podmiot + Present Participle

Present Participle - imiesłów przymiotnikowy czynny. W języku angielskim charakteryzuje się końcówką -ing.

liczba pojedyncza:

Am I working / kissing?
Czy ja (teraz) pracuję / całuję?

Are you working / kissing?
Czy ty (teraz) pracujesz / całujesz?

Is he/she/it working / kissing?
Czy on/ona/ono (teraz) pracuje / całuje?

liczba mnoga:

Are we working / kissing?
Czy my (teraz) pracujemy / całujemy?

Are you working / kissing?
Czy wy (teraz) pracujecie / całujecie?

Are they working / kissing?
Czy oni (teraz) pracują / całują?


 


Przetestuj siebie, klikając na:

- ćwiczenia z pytań ogólnych,

- ćwiczenia z pytań o podmiot,

- ćwiczenia z pytań szczegółowych


 

Present Continuous - zdania przeczące

Po odmianie czasownika to be dodajemy not + użycie czasownika w formie Present Participle.

podmiot + am/are/is + not + Present Participle

Present Participle - imiesłów przymiotnikowy czynny. W języku angielskim charakteryzuje się końcówką -ing.

liczba pojedyncza:

I'm not working / kissing.
Ja nie pracuję / całuję (teraz).

You're not working / kissing.
Ty (teraz) nie pracujesz / całujesz.

He/she/it's not working / kissing.
On/ona/ono (teraz) nie pracuje / całuje.

liczba mnoga:

We're not working / kissing.
My nie pracujemy / całujemy (teraz).

You're not working / kissing.
Wy nie pracujecie / całujecie (teraz).

They're not working / kissing.
Oni (teraz) nie pracują / całują.


 


Przetestuj siebie, klikając na

ćwiczenia z przeczenia w Present Continuous


 

Wypowiedzi z czasownikami "non-continuous"

W języku angielskim istnieje grupa czasowników, których generalnie nie używa się w czasie ciągłym (continuous). Zaliczamy do nich m.in.:

to be być
to want chcieć
to cost kosztować
to seem wydawać się
to need potrzebować
to care troszczyć się
to contain zawierać
to owe być winnym
to exist istnieć
to possess posiadać
to own posiadać
to belong należeć
to like lubieć
to love kochać
to hate nienawidzić
to dislike nie lubić
to fear bać się

Dlatego też błędne są poniższe zdania zapisane w czasie Present Continuous:

I am needing the help now.
Potrzebuję teraz pomocy.

I am wanting a drink now.
Chcę teraz coś do picia.

Poprawnie brzmieć one będą w czasie Present Simple:

I need the help now.
Potrzebuję teraz pomocy.

I want a drink now.
Chcę teraz coś do picia.


 


Czy na pewno już wszystko wiesz o:

zastosowaniu Present Continuous?

Kliknij!


 

Powrót do głównego menu Present Continuous.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież