Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PRESENT CONTINUOUS - ĆWICZENIA - ZDANIA PYTAJĄCE

 

Ćwiczenia bazują na wiedzy z zakresu budowy czasu Present Continuous.

 

Uzupełnij odpowiednio pytania.

Przykład:

.......... the book? (he, to read)
Odp.: Is he reading the book?

1.    .......... home? (they, to go)

2.    .......... your parents? (she, to visit)

3.    .......... her doll? (I, to take)

4.    .......... for my dad? (we, to wait)

5.    .......... at the car? (you, to look)

6.    .......... to the radio? (he, to listen)

7.    .......... a breakfast? (you, to make)

8.    .......... the computer? (Peter and John, to check)

9.    .......... a book? (Lisa, to buy)

10.  .......... in the garden? (Richard, to work)

 


Sprawdź siebie jeżeli chodzi o tworzenie pytań o podmiot lub tworzenie pytań szczegółowych.

Inne ćwiczenia z czasu Present Continuous:
- ogólna wiedza o budowie czasu Present Continuous,
- tworzenie przeczenia,
- tworzenie strony biernej,
- różnice między Present Simple a Present Continuous.


 

Tu znajdziesz Odpowiedzi.

 

Powrót do głównego menu - Present Continuous.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież