Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PRESENT CONTINUOUS - ĆWICZENIA

 

Ćwiczenia bazują na wiedzy z zakresu budowy czasu Present Continuous.

 

Uzupełnij luki, wstawiając czasownik w odpowiedniej formie.

Przykład:

Emma .......... (to go) shopping.
Odp.: Emma is going shopping.

1.    The gardener .......... (to hold) five apples.

2.    Mary and John .......... (to laugh) now.

3.    Her little daughter .......... (to drink) lemon at the moment.

4.    They .......... (to write) on the board.

5.    You .......... (to drive) too fast.

6.    The cats .......... (to look) from the window.

7.    Elsa .......... (to clean) her room.

8.    We .......... (to smile) at them.

9.    Henry .......... (to wait) for the bus.

10.  I .......... (to think) about my problems.

 


Sprawdź siebie jeżeli chodzi o tworzenie pytań szczegółowych oraz tworzenie pytań o podmiot.

Inne ćwiczenia z czasu Present Continuous:
- tworzenie pytań ogólnych,
- tworzenie przeczenia,
- tworzenie strony biernej,
- różnice między Present Simple a Present Continuous.


 

Tutaj znajdziesz Odpowiedzi.

Powrót do głównego menu - Present Continuous.

 

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież