Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PRESENT CONTINUOUS - PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

 

Wstęp
W języku angielskim pytania mogą dotyczyć podmiotu (tzw. pytania o podmiot; ang. subject questions) lub dopełnienia (pytania szczegółowe; ang. object questions). Spójrzmy na poniższe przykłady.

Pytania szczegółowe (o dopełnienie)
W pytaniach szczegółowych występuje (w zależności od tego, jaki czas analizujemy) czasownik posiłkowy (do) w odpowiedniej formie, co w poniższych przykładach zostało podkreślone.

You see Mark. Whom do you see?
Ty widzisz Marka. Kogo widzisz?

She calls her mum every Sunday. Whom does she call every Sunday?
Ona dzwoni do swojej mamy w każdą niedzielę. Do kogo ona dzwoni w każdą niedzielę?

She calls her mum every Sunday. When does she call her mum?
Ona dzwoni do swojej mamy w każdą niedzielę. Kiedy ona dzwoni do swojej mamy?

He sings a song. What does he sing?
On śpiewa piosenkę. Co on śpiewa?

Sarah lives in Warsaw. Where does she live?
Sara mieszka w Warszawie. Gdzie ona mieszka?

Pytania o podmiot
W pytaniach o podmiot nie pojawia się czasownik posiłkowy (do).

You see Mark. Who sees Mark?
Ty widzisz Marka. Kto widzi Marka?

He sings a song. Who sings a song?
On śpiewa piosenkę. Kto śpiewa piosenkę?

Sarah lives in Warsaw. Who lives in Warsaw?
Sara mieszka w Warszawie. Kto mieszka w Warszawie?

The snow is white. What is white?
Śnieg jest biały. Co jest białe?

 

Present Continuous - pytania szczegółowe

 

W pytaniach szczegółowych w czasie Present Continuous stosujemy wyrazy pytające (np. who, whose, whom, what, which, where, when, how) oraz inwersję podmiotu z odmianą czasownika to be w oparciu o zasadę tworzenia pytań w czasie Present Continuous. Oto kilka przykładów:

 

We are going to the cinema. Where are you going?
Idziemy teraz do kina. Gdzie teraz idziecie?

Tom is buying a new book. What is Tom buying?
Tom kupuje teraz książkę. Co teraz kupuje Tom?

Tom is buying a new book because he likes it. Why is Tom buying a new book?
Tom kupuje teraz książkę, ponieważ podoba mu się. Dlaczego kupuje Tomteraz książkę?

 

Powrót do głównego menu - Present Continuous.

 

Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

.


Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież