Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PIERWSZY OKRES WARUNKOWY - FIRST CONDITIONAL

 

Okresów warunkowych w języku angielskim używamy wtedy, gdy chcemy opisać jakąś czynność, która może zaistnieć (lub też nie), o ile spełniony zostanie jakiś konkretny warunek. Charakterystyczną cechą wszystkich okresów warunkowych jest występowanie spójnika if (jeżeli, jeśli).

 

Zerowy okres warunkowy - Zero Conditional

Angielski Zero Conditional stosujemy w przypadku pewnych trwałych lub powtarzających się stanie rzeczy. W zdaniu nadrzędnym oraz podrzędnym występuje czas teraźniejszy (Present Simple). Spójrzmy na kilka przykładowych zdań:

 

If you heat ice it melts.
Jeżeli ogrzewasz (heat - Present Simple) lód, topi się (melts - Present Simple).

Warunek: if you heat ice
Rezultat: it melts

 

If people don't eat they get hungry.
Jeśli ludzie nie jedzą (don't eat - Present Simple), stają się (get - Present Simple) głodni.

Warunek: if people don't eat
Rezultat: they get hungry

 

Pierwszy okres warunkowy - First Conditional

Angielski First Conditional stosowany jest wówczas, gdy po spełnieniu pewnego warunku w przyszłości, będzie miał miejsce konkretny skutek. Zdanie podrzędne (to, zaczynające się od if) występuje w czasie teraźniejszym - Present Simple (w języku polskim oddajemy to czasem przyszłym), natomiast zdanie nadrzędne występuje w czasie przyszłym - Future Simple. Poniżej prezentuję schemat budowy pierwszego okresu warunkowego:

If + Present Simple, Future Simple

 

Przyjrzyjmy się teraz kilku przykładom:

 

If I find your watch, I'll give it back to you.
Jeśli znajdę (find - Present Simple) twój zegarek, oddam (will give back - Future Simple) ci go.

Warunek: if I find your watch
Rezultat: I'll give it back to you

 

If she doesn't come, we won't invite her again.
Jeśli ona nie przyjdzie (doesn't come - Present Simple), nie zaprosimy (will not invite - Future Simple) jej ponownie.

Warunek: if she doesn't come
Rezultat: we won't invite her again

 

If we take the car, it'll be difficult to find a parking place.
Jeżeli weźmiemy (take - Present Simple) samochód, będzie (will be - Future Simple) trudno znaleźć jakieś miejsce do parkowania.

Warunek: if we take the car
Rezultat: it'll be difficult to find a parking place

 

We'll get wet, if it rains.
Zmokniemy (will get wet - Future Simple), jeżeli będzie padać (rains - Present Simple).

Warunek: if it rains
Rezultat: we'll get wet

 


Zapoznaj się jeszcze z:

- drugim okresem warunkowym - Second Conditional,
- trzecim okresem warunkowym - Third Conditional,
- mieszanymi okresami warunkowymi - Mixed Conditionals.


 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież