Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PAST SIMPLE - BUDOWA ZDANIA

 

Past Simple - zdanie oznajmujące

W angielskim czasie Past Simple czasownik przyjmuje tzw. II formę czasownika (najczęściej jest to końcówka –ed / -d jeżeli chodzi czasowniki regularne; czasowniki nieregularne wymagają opanowania pamięciowego).

podmiot + Past Simple

Past Simple - tzw. II forma czasownika w języku angielskim. W większości przypadków charakteryzuje się końcówką czasownika -ed. W przypadku czasowników nieregularnych końcówka ta może wcale nie występować.

liczba pojedyncza:

I worked / wrote / saw
pracowałem / pisałem / widziałem
worked - czasownik regularny (od to work - pracować)
wrote - czasownik nieregularny (od to write - pisać)
saw - czasownik nieregularny (od to see - widzieć)

you worked / wrote / saw
pracowałeś / pisałeś / widziałeś

he/she/it worked / wrote / saw
On/ona/ono pracował / pisał / widział

liczba mnoga:

we worked / wrote / saw
pracowaliśmy / pisaliśmy / widzieliśmy

you worked / wrote / saw
pracowaliście / pisaliście / widzieliście

they worked / wrote / saw
pracowali / pisali / widzieli

 


Przetestuj siebie, klikając na:

ćwiczenia z budowy Past Simple


 

Past Simple - zdanie pytające

Zdanie pytające tworzymy poprzez zastosowanie operatora did, stawiając go przed podmiotem, oraz poprzez użycie podstawowej formy czasownika.

did + podmiot + Infinitive

Infinitive - bezokolicznik, czyli podstawowa forma czasownika w języku angielskim.

liczba pojedyncza:

Did I work / write / see?
Czy ja pracowałem / pisałem / widziałem?

Did you work / write / see?
Czy ty pracowałeś / pisałeś / widziałeś?

Did he/she/it work / write / see?
Czy on/ona/ono pracował / pisał / widział?

liczba mnoga:

Did we work / write / see?
Czy my pracowaliśmy / pisaliśmy / widzieliśmy?

Did you work / write / see?
Czy wy pracowaliście / pisaliście / widzieliście?

Did they work / write / see?
Czy oni pracowali / pisali / widzieli?

 


Przetestuj siebie, klikając na:

- ćwiczenia z pytań ogólnych,

- ćwiczenia z pytań o podmiot,

- ćwiczenia z pytań szczegółowych


 

Past Simple - zdanie przeczące

Formę przeczącą tworzymy poprzez dodanie przeczenia not po czasowniku did, po którym występuje właściwy czasownik w podstawowej formie.

podmiot + did not + Infinitive

Infinitive - bezokolicznik, czyli podstawowa forma czasownika w języku angielskim.

liczba pojedyncza:

I didn't [didn't = did not] work / write / see.
Nie pracowałem / pisałem / widziałem.

You didn't work / write / see.
Nie pracowałeś / pisałeś / widziałeś.

He/she/it didn't work / write / see.
On/ona/ono nie pracował / pisał / widział.

liczba mnoga:

We didn't work / write / see.
Nie pracowaliśmy / pisaliśmy / widzieliśmy.

You didn't work / write / see.
Nie pracowaliście / pisaliście / widzieliście.

They didn't work / write / see.
Nie pracowali / pisali / widzieli.


 


 Przetestuj siebie, klikając na

ćwiczenia z przeczenia w Present Simple

 

Czy na pewno już wszystko wiesz o:

zastosowaniu Present Simple ?

Kliknij!


 

Powrót do głównego menu Past Simple.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież