Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PAST SIMPLE - PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

 

Wstęp
W języku angielskim pytania mogą dotyczyć podmiotu (tzw. pytania o podmiot; ang. subject questions) lub dopełnienia (pytania szczegółowe; ang. object questions). Spójrzmy na poniższe przykłady.

Pytania szczegółowe (o dopełnienie)
W pytaniach szczegółowych występuje (w zależności od tego, jaki czas analizujemy) czasownik posiłkowy (do) w odpowiedniej formie, co w poniższych przykładach zostało podkreślone.

You see Mark. Whom do you see?
Ty widzisz Marka. Kogo widzisz?

She calls her mum every Sunday. Whom does she call every Sunday?
Ona dzwoni do swojej mamy w każdą niedzielę. Do kogo ona dzwoni w każdą niedzielę?

She calls her mum every Sunday. When does she call her mum?
Ona dzwoni do swojej mamy w każdą niedzielę. Kiedy ona dzwoni do swojej mamy?

He sings a song. What does he sing?
On śpiewa piosenkę. Co on śpiewa?

Sarah lives in Warsaw. Where does she live?
Sara mieszka w Warszawie. Gdzie ona mieszka?

Pytania o podmiot
W pytaniach o podmiot nie pojawia się czasownik posiłkowy (do).

You see Mark. Who sees Mark?
Ty widzisz Marka. Kto widzi Marka?

He sings a song. Who sings a song?
On śpiewa piosenkę. Kto śpiewa piosenkę?

Sarah lives in Warsaw. Who lives in Warsaw?
Sara mieszka w Warszawie. Kto mieszka w Warszawie?

The snow is white. What is white?
Śnieg jest biały. Co jest białe?

 

Past Simple - pytania szczegółowe

 

W pytaniach szczegółowych w czasie Past Simple stosujemy czasownik posiłkowy "did". Jeżeli dopełnienie jest rozbudowane, możemy pytać o dowolną jego część, np.:

We went to the cinema yesterday.
Wczoraj poszliśmy do kina.

Dopełnieniem powyższego zdania jest: "to the cinema yesterday". Możemy więc spytać albo o lokalizację (gdzie? - do kina) albo o czas (kiedy? - wczoraj), spójrzmy:

Where did you go yesterday?
Gdzie poszliście wczoraj?

When did you go to the cinema?
Kiedy poszliście do kina?

 

Pamiętajmy, że w przypadku czasowników specjalnych stosujemy inwersję (nie stosujemy operatora "did"). Przykład:

He could swim.
On potrafił pływać.

Czasownik "could" jest czasownikiem specjalnym. Oznacza to, że w pytaniu nie używamy operatora "did", a jedynie stosujemy inwersję. Spójrzmy:

What could he (do)?
Co on potrafił (robić)?

Zatem poniższe zdanie jest błędne:

What did he can (do)?

 

Więcej na temat czasowników specjalnych przeczytasz tu - Present Simple - pytania.

Zapoznaj się z tworzeniem pytań o podmiot w Past Simple.

Powrót do głównego menu - Past Simple.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież