Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PAST SIMPLE - ĆWICZENIA - ZDANIA PYTAJĄCE

 

Ćwiczenia bazują na wiedzy z zakresu budowy czasu Past Simple.

 

Uzupełnij odpowiednio pytania.

Przykład:

.......... he .......... you with that? (to help)
Odp.: Did he help you with that?

1.    .......... Henry .......... tennis? (to play)

2.    .......... Mary and Elizabeth .......... to school? (to go)

3.    .......... your mother .......... cats? (to like)

4.    .......... you .......... tv last weekend? (to watch)

5.    .......... she .......... her homework? (to do)

6.    .......... it .......... ? (to hurt)

7.    .......... they .......... computer games? (to play)

8.    .......... your brother .......... shopping? (to do)

9.    .......... I .......... water? (to drink)

10.  .......... Tom .......... yesterday? (to get up)

 


Sprawdź siebie jeżeli chodzi o tworzenie pytań o podmiot lub tworzenie pytań szczegółowych.

Inne ćwiczenia z czasu Past Simple:
- ogólna wiedza o budowie czasu Past Simple,
- tworzenie przeczenia,
- tworzenie strony biernej.


 

Tu znajdziesz Odpowiedzi.

Powrót do głównego menu - Past Simple.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież