Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PAST SIMPLE - ĆWICZENIA

 

Ćwiczenia bazują na wiedzy z zakresu budowy czasu Past Simple.

 

Uzupełnij luki, wstawiając czasownik w odpowiedniej formie.

Przykład:

He .......... (to play) violin.
Odp.: He played violin.

1.    My brother .......... (to eat) eggs.

2.    Her grandmother .......... (to study) English two years ago.

3.    I and my friends .......... (to drink) coffee.

4.    Our parents .......... (to like) sweets.

5.    She .......... (to watch) movies.

6.    It .......... (to rain) here a lot yesterday.

7.    Tony and Melisa .......... (to cook) last Tuesday.

8.    My son .......... (to wash) my car last month.

9.    Mary .......... (to read) fiction novels.

10.  My uncle .......... (to be) at his office.

 


Sprawdź siebie jeżeli chodzi o tworzenie pytań o podmiot lub tworzenie pytań szczegółowych.

Inne ćwiczenia z czasu Past Simple:
- tworzenie pytań ogólnych,
- tworzenie przeczenia,
- tworzenie strony biernej.


 

Tu znajdziesz Odpowiedzi.

Powrót do głównego menu - Past Simple.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież