Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PAST PERFECT - BUDOWA

 

Past Perfect - zdanie oznajmujące

Angielski czas Past Perfect tworzymy przez zastosowanie operatora had z właściwym czasownikiem w jego III formie (Past Participle).

podmiot + had + Past Participle

Past Participle - imiesłów przymiotnikowy bierny; tzw. III forma czasownika w języku angielskim. W przypadku czasowników regularnych Past Participle wygląda identycznie jak Past Simple. Istnieje jednak szereg czasowników nieregularnych, których formę Past Participle trzeba pamięciowo opanować.

 

liczba pojedyncza:

I had worked / written
pracowałem / napisałem

you had worked / written
pracowałeś / napisałeś

he/she/it had worked / written
on/ona/ono pracował / napisał

liczba mnoga:

we had worked / written
pracowaliśmy / napisaliśmy

you had worked / written
pracowaliście / napisaliście

they had worked / written
pracowali / napisali

 

Past Perfect - zdanie pytające

Zdanie pytające tworzymy poprzez inwersję had z podmiotem.

Had + podmiot + Past Participle

Past Participle - imiesłów przymiotnikowy bierny; tzw. III forma czasownika w języku angielskim. W przypadku czasowników regularnych Past Participle wygląda identycznie jak Past Simple. Istnieje jednak szereg czasowników nieregularnych, których formę Past Participle trzeba pamięciowo opanować.

liczba pojedyncza:

Had I worked / written?
Czy ja pracowałem / napisałem?

Had you worked / written?
Czy pracowałeś / napisałeś?

Had he/she/it worked / written?
Czy on/ona/ono pracował / napisał?

liczba mnoga:

Had we worked / written?
Czy pracowaliśmy / napisaliśmy?

Had you worked / written?
Czy pracowaliście / napisaliście?

Had they worked / written?
Czy pracowali / napisali?

 

Past Perfect - zdanie przeczące

Formę przeczącą tworzymy poprzez dodanie przeczenia not po had.

podmiot + had + not + Past Participle

Past Participle - imiesłów przymiotnikowy bierny; tzw. III forma czasownika w języku angielskim. W przypadku czasowników regularnych Past Participle wygląda identycznie jak Past Simple. Istnieje jednak szereg czasowników nieregularnych, których formę Past Participle trzeba pamięciowo opanować.

liczba pojedyncza:

I had not worked / written.
Nie pracowałem / napisałem.

You had not worked / written.
Nie pracowałeś / napisałeś.

He/she/it had not worked / written.
On/ona/ono nie pracował / napisał.

liczba mnoga:

We had not worked / written.
Nie pracowaliśmy / napisaliśmy.

You had not worked / written.
Nie pracowaliście / napisaliście.

They had not worked / written.
Nie pracowali / napisali.

 


Czy opanowałeś już zastosowanie czasu Past Perfect ?


 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież