Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PAST PERFECT - PRZECZENIA

 


Past Perfect - zdanie przeczące

Formę przeczącą tworzymy poprzez dodanie przeczenia not po operatorze had. Poniżej prezentuję schemat budowy zdania przeczącego w angielskim czasie Past Perfect.

podmiot + had + not + Past Participle

Past Participle - imiesłów przymiotnikowy bierny; tzw. III forma czasownika w języku angielskim. W przypadku czasowników regularnych Past Participle wygląda identycznie jak Past Simple. Istnieje jednak szereg czasowników nieregularnych, których formę Past Participle trzeba pamięciowo opanować.

liczba pojedyncza:

I had not worked / written.
Nie pracowałem / napisałem.

You had not worked / written.
Nie pracowałeś / napisałeś.

He/she/it had not worked / written.
On/ona/ono nie pracował / napisał.

liczba mnoga:

We had not worked / written.
Nie pracowaliśmy / napisaliśmy.

You had not worked / written.
Nie pracowaliście / napisaliście.

They had not worked / written.
Nie pracowali / napisali.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież