Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PAST PERFECT - ĆWICZENIA

 

Ćwiczenia bazują na wiedzy z zakresu budowy czasu Past Perfect.

 

Uzupełnij luki, wstawiając czasownik w odpowiedniej formie.

Przykład:

I .......... (to do) the shopping before she came.
Odp.: I had done the shopping before she came.

1.    My father .......... (to paint) the wall because it was dirty.

2.    I .......... (to touch) a frog before it jumped out.

3.    Luisa .......... (to write) a long letter before she went to bed.

4.    My sisters .......... (to turn off) the radio because it was too loud.

5.    You .......... (to break) the window before you ran away.

6.    Mark .......... (to play) football.

7.    She .......... (to be) in Warsaw.

8.    We .......... (to read) these two books.

9.    Mary and Helen .......... (to go) to Australia.

10.  I .......... (to meet) him before.

 

Tu znajdziesz Odpowiedzi.

Powrót do głównego menu Past Perfect.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież