Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PAST PERFECT CONTINUOUS - ĆWICZENIA

 

Ćwiczenia bazują na wiedzy z zakresu budowy czasu Past Perfect Continuous.

 

Uzupełnij luki, wstawiając czasownik w odpowiedniej formie.

Przykład:

You were exhausted. You .......... (to work) in the office very hard.
Odp.: You had been working in the office very hard.

1.    Kate were so upset. She .......... (to cry).

2.    What .......... (you, to do)? Your clothes were so dirty!

3.    Tom .......... (to wait) for you for two hours.

4.    My sisters .......... (to read) the book all day.

5.    What a stench! Someone .......... (to smoke) here.

6.    Mark was breathless.  .......... (he, to run)?

7.    Somebody .......... (to cut) the grass all day.

8.    How long .......... (you, to learn) English?

9.    I .......... (to live) without internet for two months.

10.  Paula .......... (to write) her letter all night.

 

Tu znajdziesz Odpowiedzi.

Powrót do głównego menu - Past Perfect Continuous.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież