Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Aby nauczyć się angielskiego czasu Past Perfect Continuous, powinieneś już mieć opanowane:

- Zastosowanie czasu Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous i Past Perfect oraz różnice między nimi,
- Odmiana czasownika to have w Past Simple,
- Znajomość III formy czasownika (Past Participle),
- Podstawowe wiadomości o mowie zależnej oraz następstwie czasów.