Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

OKRESY WARUNKOWE MIESZANE - MIXED CONDITIONALS

 

W języku angielskim oprócz pierwszego, drugiego i trzeciego okresu warunkowego istnieją także dwa mieszane okresy warunkowe.

 

3-2 czyli trzeci okres warunkowy + drugi okres warunkowy

Zdanie podrzędne (to, które rozpoczyna się spójnikiem if) określone jest za pomocą czasu Past Perfect, natomiast zdanie nadrzędne - czasem Future in the Past. Poniżej prezentuję schemat budowy tego mieszanego okresu warunkowego 3-2:

If + Past Perfect, Future in the Past

 

Mieszany okres warunkowy 3-2 stosuje się wówczas, gdy jakieś wydarzenie z przeszłości mogło mieć istotny wpływ na sytuację obecną bądź przyszłą. Poniżej znajduje się kilka przykładów:

 

If I had found your watch, I would give it back to you today.
Gdybym znalazł [wtedy/kiedyś] (had found - Past Perfect) twój zegarek, oddałbym (would give back - Future in the Past) ci go dziś.

Proszę porównać powyższy mieszany okres warunkowy z trzema typowymi okresami warunkowymi.

Trzeci okres warunkowy:
If I had found your watch I would have given it back to you.
Gdybym był znalazł (had found - Past Perfect) twój zegarek, oddałbym (would have given - Future Perfect in the Past) ci go.

Drugi okres warunkowy:
If I found your watch I would give it back to you.
Gdybym znalazł (found - Past Simple) twój zegarek [ale go nie znalazłem], oddałbym (would give back - Future in the Past) ci go.

Pierwszy okres warunkowy:
If I find your watch I'll give it back to you.
Jeśli znajdę (find - Present Simple) twój zegarek, oddam (will give back - Future Simple) ci go.

 

Inne przykłady mieszanego okresu warunkowego 3-2:

If she had come, she would be a queen now.
Gdyby była [wtedy, kiedyś] przyszła (had come - Past Perfect), byłaby (would be - Future in the Past) teraz królową.

I would be rich now if I had won the lottery.
Byłbym (would be - Future in the Past) teraz bogaty, gdybym [wtedy, kiedyś] wygrał (had won - Past Perfect) na loterii.

If he had been born in the United States, he wouldn't need learn English now.
Gdyby on urodził się (had been born - Past Perfect) w Stanach Zjednoczonych, nie musiałby (would not need - Future in the Past) uczyć się teraz języka angielskiego.

 

2-3 czyli drugi okres warunkowy + trzeci okres warunkowy

W tym przypadku zdanie podrzędne (rozpoczynające się spójnikiem if) określone jest za pomocą czasu Past Simple, natomiast zdanie nadrzędne - czasem Future Perfect in the Past. Poniżej prezentuję schemat budowy tego mieszanego okresu warunkowego 2-3:

If + Past Simple, Future Perfect in the Past

 

Mieszany okres warunkowy 2-3 stosowany jest w wypowiedziach, w których chciano by dokonać zmiany jakiegoś wydarzenia w przeszłości z perspektywy teraźniejszości. Poniżej podaję kilka przykładów:

If I found your watch, I would have given it back to you.
Gdybym [teraz] znalazł (found - Past Simple) twój zegarek, oddałbym (would have given - Future Perfect in the Past) ci go.

 

Inne przykłady mieszanego okresu warunkowego 2-3:

If she came, she would have been a queen now.
Gdyby [teraz] przyszła (came - Past Simple), byłaby (would be - Future in the Past) teraz królową.

I would have been rich now if I won the lottery.
Byłbym (would have been - Future Perfect in the Past) teraz bogaty, gdybym [teraz] wygrał (won - Past Simple) na loterii.

If he was born in the United States, he would have learned Spanish.
Gdyby on [teraz] urodził się (had been born - Past Perfect) w Stanach Zjednoczonych, uczyłby się (would have learned - Future Perfect in the Past) [teraz] hiszpańskiego.

 


Zapoznaj się jeszcze z:

- pierwszym okresem warunkowym - First Conditional,
- drugim okresem warunkowym - Second Conditional,
- trzecim okresem warunkowym - Third Conditional.


 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież