Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

FUTURE PERFECT - BUDOWA

 

Future Perfect - zdanie oznajmujące

Angielski czas Future Perfect tworzymy przez zastosowanie formy will have z III formą danego czasownika (Past Participle).

podmiot + will have + Past Participle

Past Participle - imiesłów przymiotnikowy bierny; tzw. III forma czasownika w języku angielskim. W przypadku czasowników regularnych Past Participle wygląda identycznie jak Past Simple. Istnieje jednak szereg czasowników nieregularnych, których formę Past Participle trzeba pamięciowo opanować.

liczba pojedyncza:

I will have written / done.
Będę miał napisany (np. list) / zrobione (np. zadanie domowe).

You will have written / done.
Będziesz miał napisany / zrobione.

He/she/it will have written / done.
On/ona/ono będzie miał napisany / zrobione.

liczba mnoga:

We will have written / done.
Będziemy mieli napisany / zrobione.

You will have written / done.
Będziecie mieli napisany / zrobione.

They will have written / done.
Będą mieli napisany / zrobione.

 

Future Perfect - zdanie pytające

Zdanie pytające tworzymy poprzez zastosowanie inwersji will  z podmiotem.

Will + podmiot + have + Past Participle

Past Participle - imiesłów przymiotnikowy bierny; tzw. III forma czasownika w języku angielskim. W przypadku czasowników regularnych Past Participle wygląda identycznie jak Past Simple. Istnieje jednak szereg czasowników nieregularnych, których formę Past Participle trzeba pamięciowo opanować.

liczba pojedyncza:

Will I have written / done?
Czy będę miał napisany (np. list) / zrobione (np. zadanie domowe)?

Will you have written / done?
Czy będziesz miał napisany / zrobione?

Will he/she/it have written / done?
Czy on/ona/ono będzie miał napisany / zrobione?

liczba mnoga:

Will we have written / done?
Czy będziemy mieli napisany / zrobione?

Will you have written / done?
Czy będziecie mieli napisany / zrobione?

Will they have written / done?
Czy będą mieli napipsany / zrobiony?

 

Future Perfect - zdanie przeczące

Formę przeczącą tworzymy poprzez dodanie przeczenie not po czasowniku will.

podmiot + will not have + Past Participle

Past Participle - imiesłów przymiotnikowy bierny; tzw. III forma czasownika w języku angielskim. W przypadku czasowników regularnych Past Participle wygląda identycznie jak Past Simple. Istnieje jednak szereg czasowników nieregularnych, których formę Past Participle trzeba pamięciowo opanować.

liczba pojedyncza:

I won't have written / done.
Nie będę miał napisanego (np. listu) / zrobionego (np. zadania domowego).

You won't have written / done.
Nie będziesz miał napisanego / zrobionego.

He/she/it won't have written / done.
On/ona/ono nie będzie miał napisanego / zrobionego.

liczba mnoga:

We won't have written / done.
Nie będziemy mieli napisanego / zrobionego.

You won't have written / done.
Nie będziecie mieli napisanego / zrobionego.

They won't have written / done.
Nie będą mieli napisanego / zrobionego

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież