Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

STRONA BIERNA - FUTURE IN THE PAST oraz FUTURE PERFECT IN THE PAST

 

Wstęp

W języku angielskim istnieje strona czynna (active voice) oraz strona bierna (passive voice).

Strona czynna charakteryzuje się tym, że podmiot jest wykonawcą danej czynności, natomiast dopełnienie jest jej odbiorcą. Przykład:

Ja czytam książkę.

Podmiot: ja - to JA jestem wykonawcą czynności - czytam
Dopełnienie: książkę - na nią kieruję swoją czynność - czytam

Strona bierna charakteryzuje się tym, że teraz podmiot jest odbiorcą czynności, natomiast dopełnienie jest jej wykonawcą. Przykład:

Książka jest czytana przeze mnie.

Podmiot: książka - (w stronie czynnej książka była dopełnieniem, tu jest podmiotem) na nią kieruję swoją czynność - jest czytana
Dopełnienie: mnie - (w stronie czynnej to JA byłem podmiotem, tu jestem dopełnieniem) to JA jestem wykonawcą czynności - jest czytana

Ogólnie mówiąc: tworzenie strony biernej polega na zamianie podmiotu z dopełnieniem.

 

Strona bierna w Future in the Past

Formę strony biernej tworzymy przez zastosowanie frazy would be oraz Past Participle (III forma danego czasownika).

Poniżej przedstawiam kilka przykładów strony biernej w czasie Future in the Past (w nawiasie prezentuję stronę czynną):

I knew that the letter would be written by her. (I knew that she would write a letter.)
Wiedziałem, że list będzie napisany przez nią. (Wiedziałem, że ona napisze list.)

I knew that the book would be read by me. (I knew that I would read a book.)
Wiedziałem, że książka będzie przeczytana przeze mnie. (Wiedziałem, że ja przeczytam książkę.)

I knew that the cars would be washed by him. (I knew that he would wash the cars.)
Wiedziałem, że samochody będą umyte przez niego. (Wiedziałem, że on umyje samochody.)

I knew that hot dogs would be eaten by you. (I knew that you would eat hot dogs.)
Wiedziałem, że hot dogi będą zjedzone przez ciebie. (Wiedziałem, że ty zjesz hot dogi.)

 

Strona bierna w Future Perfect in the Past

Formę strony biernej tworzymy przez zastosowanie frazy would have been oraz Past Participle (III forma danego czasownika).

Poniżej przedstawiam kilka przykładów strony biernej w czasie Future Perfect in the Past (w nawiasie prezentuję stronę czynną):

I knew that the letter would have been written by her. (I knew that she would have written a letter.)
Wiedziałem, że list będzie napisany przez nią. (Wiedziałem, że ona napisze list.)

I knew that the book would have been read by me. (I knew that I would have read a book.)
Wiedziałem, że książka będzie przeczytana przeze mnie. (Wiedziałem, że ja przeczytam książkę.)

I knew that the cars would have been washed by him. (I knew that he would have washed the cars.)
Wiedziałem, że samochody będą umyte przez niego. (Wiedziałem, że on umyje samochody.)

I knew that hot dogs would have been eaten by you. (I knew that you would have eaten hot dogs.)
Wiedziałem, że hot dogi będą zjedzone przez ciebie. (Wiedziałem, że ty zjesz hot dogi.)

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież