Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

DRUGI OKRES WARUNKOWY - SECOND CONDITIONAL

 

Okresów warunkowych w języku angielskim używamy wtedy, gdy chcemy opisać jakąś czynność, która może zaistnieć (lub też nie), o ile spełniony zostanie jakiś konkretny warunek. Charakterystyczną cechą wszystkich okresów warunkowych jest występowanie spójnika if (jeżeli, jeśli).

 

Drugi okres warunkowy - Second Conditional

Angielski Second Conditional stosujemy także odnośnie przyszłości. Pamiętamy, że First Conditional (pierwszy okres warunkowy) stosowany jest wtedy, kiedy warunek ma szansę spełnić się w przyszłości, natomiast w przypadku Second Conditional warunek ten jest niemożliwy do zrealizowania. W zdaniu podrzędnym (czyli tym, na początku którego występuje spójnik if) stosujemy czas przeszły - Past Simple, zaś w zdaniu nadrzędnym stosujemy czas Future in the Past. Spójnik if tłumaczymy w Second Conditional na: gdyby. Poniżej prezentuję schemat budowy drugiego okresu warunkowego:

If + Past Simple, Future in the Past

 

Spójrzmy na kilka przykładowych zdań oraz różnic między Second a First Conditional:

 

If I found your watch I would give it back to you.
Gdybym znalazł (found - Past Simple) twój zegarek [ale go nie znalazłem], oddałbym (would give back - Future in the Past) ci go.

 

Zobaczmy, jak to samo zdanie wyglądałoby w First Conditional (pierwszym okresie warunkowym):

If I find your watch I'll give it back to you.
Jeśli znajdę (find - Present Simple) twój zegarek, oddam (will give back - Future Simple) ci go.

 

Kolejny przykład zdania w Second Conditional:

If she didn't come we would invite her again.
Gdyby nie przyszła (didn't come - Past Simple) [ale jednak przyszła], zaprosilibyśmy (would invite - Future in the Past) ją kolejny raz.

 

Zobaczmy, jak powyższe zdanie wyglądałoby w First Conditional:

If she doesn't come we'll invite her again.
Jeśli ona nie przyjdzie (doesn't come - Present Simple), zaprosimy (will invite - Future Simple) ją ponownie.

 

Kolejny przykład zdania w Second Conditional:

If we took the car it would be difficult to find a parking place.
Gdybyśmy wzięli (took - Past Simple) samochód [ale go nie wzięliśmy], byłoby (would be - Future in the Past) trudno znaleźć jakieś miejsce do parkowania.

 

A teraz to samo zdanie w First Conditional:

If we take the car it'll be difficult to find a parking place.
Jeżeli weźmiemy (take - Present Simple) samochód, będzie (will be - Future Simple) trudno znaleźć jakieś miejsce do parkowania.

 

Kolejny przykład zdania w Second Conditional:

We would get wet if it rained.
Zmoknęlibyśmy (would get wet - Future in the Past), gdyby padało [ale jednak nie padało] (rained - Past Simple).

 

To samo zdanie w First Conditional:

We'll get wet if it rains.
Zmokniemy (will get wet - Future Simple), jeżeli będzie padać (rains - Present Simple).

 


Zapoznaj się jeszcze z:

- pierwszym okresem warunkowym - First Conditional,
- trzecim okresem warunkowym - Third Conditional,
- mieszanymi okresami warunkowymi - Mixed Conditionals.


 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież