Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Przy odmianie czasownika to be największe trudności uczącym się angielskiego sprawia tworzenie pytania i przeczenia.

Wielu początkujących osób prosi mnie o wyjaśnienie, dlaczego w pytaniach, gdzie występuje czasownik to be, nie korzystamy z operatora do. Przy omawianiu zagadnienia związanego z budową pytania w Present Simple napisałem, że czasownik to be zalicza się do tzw. czasowników specjalnych (do których zalicza się także czasownik have, can, may itd.). Oznacza to, że czasownik specjalny to be nie potrzebuje zastosowania operatora do przy tworzeniu pytania. Stosujemy jedynie inwersję (czyli zamieniamy miejscami podmiot z orzeczeniem). Spójrzmy.

 

Oto zdanie oznajmujące. Zaznaczyłem w nim odpowiednimi kolorami: podmiot i orzeczenie.

I am a boy.
Ja jestem chłopakiem.

 

Chcąc utworzyć zdanie pytające z czasownikiem to be, należy zastosować inwersję, tj. zamianę orzeczenia z podmiotem.

Am I a boy?
Czy ja jestem chłopakiem? (dosł. Jestem ja chłopakiem?)

Are you a girl?
Czy ty jesteś dziewczyną? (dosł. Jesteś ty dziewczyną?)

Is he crazy?
Czy on jest szalony? (dosł. Jest on szalony?)

 

Jeżeli chodzi o tworzenie przeczenia przy odmianie czasownika to be, odpada nam (podobnie jak w przypadku tworzenia pytania) stosowanie frazy don't lub doesn't. ze względu na to, że to be jest czasownikiem specjalnym. Zaraz po odmianie  to be dodajemy przeczenie not. Oto kilka przykładów.

We are not teachers.
My nie jesteśmy nauczycielami.

You are not Henry.
Ty nie jesteś Henrykiem.

I am not a gangster.
Ja nie jestem gangsterem.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież