Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Na Wyspach kiepsko ze zdrowym odżywianiem

Dzisiejszy DailyMail publikuje bardzo smutną informację na temat złego odżywiania się dzieci na Wyspach. Taki niechlubny trend utrzymuje się jednak w wielu krajach Europy a nawet w samych Stanach Zjednoczonych. Polskę dopada, niestety, także fala osób z nadwagą czy otyłością. Musimy coś z tym zrobić i m.in. o tym właśnie jest ten artykuł, którego fragmenty bierzemy na nasz językowy warsztat.

Zagadnienia gramatyczne:

Past Simple, Infinitive, Present Simple, Present Participle, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect

Najważniejsze słowa i zwroty:

unhealthy - niezdrowy
a heart disease - choroba serca
to shun sth - unikać czegoś
to warn - ostrzegać
a majority of sth - większość czegoś
according to - zgodnie z, według
to indulge in sth - oddawać się czemuś
soft drinks - napoje bezalkoholowe (tu: słodzone napoje gazowane)
to call for sth - wzywać do czegoś
a return to sth - powrót do czegoś
aged - w wieku
at least - przynajmniej
inactive - nieaktywny

 

Przyjrzyjmy się wybranym fragmentom artykułu z DailyMail:

 

The unhealthy generation who could die before their parents: Millions of British children risk heart disease by shunning vegetables and watching too much television, campaigners warn

Millions of British children are shunning vegetables and watching too much television, creating a  generation who will die younger than their parents will, researchers have warned.

The majority of five to 15-year-olds – some 80 per cent – are not eating the recommended five portions of fruit and vegetables a day, according to the study.

However half of children in this age group indulge in soft drinks, chocolates or sweets every day, researchers found.

The researchers called for a return to traditional outdoor activities as they revealed on a typical Saturday or Sunday a quarter of children aged two to 15 spend at least six hours being inactive.

 

 

Spróbujmy teraz przełożyć to na język polski:

The unhealthy generation who could die before their parents:
Niezdrowe pokolenie, które może (could - Past Simple) umrzeć (to die - Infinitive) przed swoimi rodzicami:

Millions of British children risk heart disease
miliony brytyjskich dzieci narażają się (risk - Present Simple) na chorobę serca

by shunning vegetables
przez unikanie (shunning - Present Participle) warzyw

and watching too much television,
i oglądanie (watching - Present Participle) za dużo telewizji,

campaigners warn
ostrzegają (warn - Present Simple) uczestnicy kampanii.

Millions of British children are shunning vegetables and watching too much television,
Miliony brytyjskich dzieci stronią (are shunning - Present Continuous) od warzyw i oglądają (are watching - Present Continuous) za dużo telewizji,

creating a generation
tworząc (creating - Present Participle) pokolenie,

who will die younger than their parents will,
które umrze (will die - Future Simple) młodziej, niż ich rodzice uczynią (will - Future Simple) to,

researchers have warned.
ostrzegali (have warned - Present Perfect) naukowcy.

The majority of five to 15-year-olds – some 80 per cent –
Większość od pięcio- do 15-latków - około 80 procent -

are not eating the recommended five portions of fruit and vegetables a day,
nie spożywa (are eating - Present Continuous) zalecanych pięciu porcji owoców i warzyw na dzień,

according to the study.
według badania.

However half of children in this age group indulge in soft drinks, chocolates or sweets every day,
Jednak połowa dzieci w tej grupie wiekowej oddaje się (indulge in - Present Simple) słodzonym napojom gazowanym, czekoladom lub słodyczom każdego dnia,

researchers found.
naukowcy odkryli (found - Past Simple).

The researchers called for a return to traditional outdoor activities as they revealed
Naukowcy wzywali (called for - Past Simple) do powrotu do tradycyjnych zajęć na świeżym powietrzu,

as they revealed
ponieważ ujawnili (revealed - Past Simple), że

on a typical Saturday or Sunday a quarter of children aged two to 15 spend at least six hours
w typową sobotę lub niedzielę 25 procent (dosł. ćwierć) dzieci w wieku od 2 do 15 lat spędzają (spend - Present Simple) przynajmniej sześć godzin

being inactive.
będąc (being - Present Participle) nieaktywnymi.

 

Tekst ten przełożony niefilologicznie, tj. bez niewolniczej wierności literze, wyglądałby w polskiej prasie np. tak:
 

Niezdrowe pokolenie brytyjskich dzieci może umrzeć przedwcześnie! Wcześniej przed swoimi rodzicami

Uczestnicy kampanii zdrowego stylu życia ostrzegają, że poprzez unikanie spożywania warzyw oraz przez nadmierne oglądanie telewizji miliony brytyjskich dzieci narażone są na chorobę serca. Może to oznaczać, że ich pokolenie umrze zanim uczynią to ich rodzice.

Badania pokazują, że 80 procent dzieci od 5 do 15 lat nie spożywa zalecanych dziennych pięciu porcji owoców i warzyw. Naukowcy odkryli, że połowa dzieci w tej grupie wiekowej oddaje się jednak codziennemu spożywaniu słodzonych napojów gazowanych, czekolad lub słodyczy.

Naukowcy apelują o powrót do tradycyjnych zajęć na świeżym powietrzu, ponieważ w zwykłą sobotę lub niedzielę 25 procent dzieci w wieku od 2 do 15 lat spędza przynajmniej sześć godzin bez ruchu.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież