Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Rzeź wołyńska. Volhynia massacres

70 lat temu Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) rozpoczęła czystkę etniczną na swoich terenach, skierowaną głównie przeciwko Polakom mieszkającym na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej (tzw. rzeź wołyńska). Na stronie ChroniclesMagazine.org znalazłem ciekawy artykuł na temat rzezi wołyńskiej, którego wstęp chcę przybliżyć uczącym się języka angielskiego.

Zagadnienia gramatyczne:

Past Simple, Past Participle, strona bierna Past Simple

Najważniejsze słowa i zwroty:
a massacre - rzeź, masakra
to commemorate - upamiętniać, obchodzić
an anniversary - rocznica
to perpetrate - popełnić (jakiś zły czyn)
to lead - przewodzić, kierować
armed - uzbrojony
to descend upon sth/sb - napadać na coś/kogoś
at least - przynajmniej
mostly - głównie
in a brutal fashion - w brutalny sposób


We wstępie czytamy:

Volhynia Massacres: Polish Sorrow, Ukrainian Denial

Yesterday, Poland commemorated the 70th anniversary of the 1943-44 Volhynia and Eastern Galicia massacres perpetrated by Ukrainian nationalists of the OUN (Organization of Ukrainian Nationalists) and UPA (Ukrainian Insurgent Army) led by Stepan Bandera and Roman Shukhevych.

Bands of armed Ukrainians descended upon Polish villages in Galicia and Volhynia and massacred at least 40,000 people, mostly women and children.

On July 11, 1943 alone, 100 Polish villages were attacked and the inhabitants murdered in the most brutal fashion: with knives and axes.


Spróbujmy przetłumaczyć to na język polski:


Yesterday, Poland commemorated the 70th anniversary of the 1943-44 Volhynia and Eastern Galicia massacres
Wczoraj w Polsce obchodzono (dosł. Polska obchodziła; commemorated - Past Simple) 70 rocznicę masowych mordów dokonanych na ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-44

perpetrated by Ukrainian nationalists of the OUN (Organization of Ukrainian Nationalists) and UPA (Ukrainian Insurgent Army)
popełnionych (perpetrated - Past Participle) przez ukraińskich nacjonalistów z OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) oraz UPA (Ukraińska Powstańcza Armia)

led by Stepan Bandera and Roman Shukhevych.
kierowanych (led - Past Participle) przez Stepana Banderę oraz Romana Szuchewycza.

Bands of armed Ukrainians
Bandy uzbrojonych Ukraińców

descended upon Polish villages in Galicia and Volhynia
napadły na (descended upon - Past Simple) polskie wsie w Małopolsce Wschodniej oraz na Wołyniu

and massacred at least 40,000 people,
i dokonały rzezi (massacred - Past Simple) co najmniej 40.000 ludzi,

mostly women and children.
głównie kobiet i dzieci.

On July 11, 1943 alone, 100 Polish villages were attacked
Podczas tylko jednego dnia 11 lipca 1943 100 polskich wsi zostało zaatakowanych (were attacked - strona bierna Past Simple),

and the inhabitants murdered in the most brutal fashion:
a mieszkańcy zostali wymordowani (were murdered - strona bierna Past Simple) w najbardziej brutalny sposób

with knives and axes.
przy użyciu noży i siekier.

 

Tekst ten przełożony niefilologicznie, tj. bez niewolniczej wierności literze, wyglądałby np. tak:

 

Rzeź wołyńska: Ukraina idzie w zaparte

Wczoraj w Polsce odbyły się obchody 70 rocznicy pogromu dokonanego w latach 1943-44 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przez ukraińskich nacjonalistów z OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) i UPA (Ukraińska Powstańcza Armia) pod wodzą Stepana Bandery i Romana Szuchewycza. Uzbrojone bandy Ukraińców wyrżnęły wówczas co najmniej 40 tys. mieszkańców wsi, głównie kobiet i dzieci. Tylko w ciągu jednego dnia, 11 lipca 1943 r., napadnięto na sto polskich wsi, których ludność zamordowano w najbardziej bestialski sposób - nożami i siekierami.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież