Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Sześć żywotnych pytań

Portal BBC opublikował zajawkę o tym, w jaki sposób lekarze mogą zmniejszyć umieralność pacjentów, eliminując swoje podstawowe błędy. Artykuł prezentuje listę sześciu pytań, które mogą uratować życie każdemu z nas, gdy znajdziemy się na stole operacyjnym. Spróbujmy przetłumaczyć tych kilka informacji oraz dokonać gramatycznej analizy czasowników występujących w tekście.

Zagadnienia gramatyczne:

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, strona bierna Present Continuous, strona bierna Present Perfect, Infinitive

Najważniejsze słowa i zwroty:
to save - ratować
a surgical team - zespół operacyjny (tj. chirurgiczny)
to ensure - upewnić się
to perform the operation - przeprowadzać operację


W zwiastunie artykułu czytamy:

Six questions that could save your life

Making a series of simple checks could help surgical teams save almost half a million lives a year across the world, reports the BBC's Cathy Edwards. What is on the list?


Spróbujmy teraz przełożyć to na język polski:


Six questions that could save your life
Sześć pytań, które mogą (could rozumiane jako might/may) uratować twoje życie

Making a series of simple checks
Przygotowanie listy prostych pytań (dosł. stworzenie serii prostych sprawdzeń),

could help surgical teams
może (could rozumiane jako might/may) pomóc (help - Infinitive) chirurgom (dosł. zespołom chirurgicznym)

save almost half a million lives
uratować (to save - Infinitive) prawie pół miliona istnień ludzkich (dosł. prawie pół miliona żyć)

a year across the world,
rocznie na całym świecie,

reports the BBC's Cathy Edwards
donosi (reports - Present Simple) Cathy Edwards z BBC

What is on the list?
Co znajduje (dosł. jest; is - Present Simple) na tej liście?


Natomiast na stronie, gdzie umieszczono pełny artykuł, czytamy taki oto wstęp:

Six questions that could save your life

Making a series of simple checks such as ensuring that the correct patient is on the table and operating on the right part of the body, could help surgical teams save almost half a million lives a year across the world.


Spróbujmy przetłumaczyć powyższy fragment na język polski:


Six questions that could save your life
sześć pytań, które mogą (could rozumiane jako might/may) uratować (to help - Infinitive) twoje życie

Making a series of simple checks
Stworzenie listy prostych pytań (dosł. stworzenie serii prostych sprawdzeń)

such as ensuring
takich jak upewnienie się,

that the correct patient is on the table
że na stole znajduje się (dosł. jest; is - Present Simple) właściwy pacjent

and operating on the right part of the body
i że operowana jest (is operating on - Present Continuous) właściwa część ciała,

could help surgical teams
może (could jako might/may) pomóc (to help - Infinitive) chirurgom (dosł. zespołom chirurgicznym)

save almost half a million lives
uratować (to save - Infinitive) prawie pół miliona istnień ludzkich (dosł. prawie pół miliona żyć)

a year across the world
rocznie na całym świecie


A na koniec lista sześciu pytań do medyków. Oto one:

1. Are you operating on the right patient?
Czy operujesz (are you operating on - Present Continuous) właściwego pacjenta?

2. Are you performing the right operation?
Czy przeprowadzasz (are you performing - Present Continuous) właściwą operację?

3. Do you know the name and job of everyone on the team?
Czy znasz (do you know - Present Simple) imię i zadanie każdego w zespole

4. Has the anaesthetic machine been checked?
Czy aparatura do anestezji została sprawdzona (has been checked - strona bierna Present Perfect)?

5. Are the patient's oxygen levels being monitored?
Czy monitorowane są (are being monitored - strona bierna Present Continuous) poziomy tlenu pacjenta?

6. Have you removed all instruments from the patient?
Czy usunąłeś (have you removed - Present Perfect) wszystkie narzędzia z (domyślnie: ciała) pacjenta?

 

Tekst ten przełożony niefilologicznie, tj. bez niewolniczej wierności literze, wyglądałby w polskiej prasie np. tak:

 

Sześć żywotnych pytań


I) Jak donosi Cathy Edwards z BBC, dzięki prostej liście pytań można uratować życie prawie pół milionowi ludzi na świecie. Co to za lista?


II) Stworzenie serii prostych pytań, np. czy na stole znajduje się właściwy pacjent albo czy operujemy tę część ciała co trzeba, może pomóc chirurgom uratować życie prawie pół milionowi ludzi na świecie.


III)
1. Czy operuję właściwego pacjenta?

2. Czy przeprowadzam właściwą operację?

3. Czy znam imię i zadanie każdej osoby w zespole?

4. Czy sprawdzono sprzęt do anestezji?

5. Czy monitoruje się ilość tlenu podawanego pacjentowi?

6. Czy usunąłem z ciała pacjenta wszystkie przyrządy?

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież